Ćěkanje a wuhnaće předstajić

Dienstag, 19. November 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Dr. Jens Baumann ze sakskeho nutřkowneho ministerstwa, Wojerowski měšćanski radźićel Frank Hirche, zastupnica Budyskeho wokrjesa Birgit Weber a jednaćel zaměroweho zwjazka Sakskeho industrijneho muzeja dr. Oliver Brehm (wotlěwa) wčera w Hórnikecach  Foto: Andreas Kirschke Dr. Jens Baumann ze sakskeho nutřkowneho ministerstwa, Wojerowski měšćanski radźićel Frank Hirche, zastupnica Budyskeho wokrjesa Birgit Weber a jednaćel zaměroweho zwjazka Sakskeho industrijneho muzeja dr. Oliver Brehm (wotlěwa) wčera w Hórnikecach Foto: Andreas Kirschke

W Hórnikečanskej energijowej fabrice nastanje nowe kubłanišćo

Hórnikecy (AK/SN). Mnohostronske, zwonkašulske a bjezbarjerne kubłanišćo wo ćěkanju a wuhnaću nastawa w bywšim informaciskim centrumje Hórnikečanskeje energijoweje fabriki. Wone měri so na šulerjow, studentow, wědomostnikow a wopytowarjow hórniskeho muzeja. Wotewrěć chcedźa kubłanišćo 3. julija 2020 runočasnje z přetwarjenej energijowej fabriku. Tole su připowědźili zastupnicy Budyskeho wokrjesa jako nošer energijoweje fabriki, zaměroweho zwjazka Sakskeho industrijoweho muzeja a sakskeje załožby Dopominanje, zetkawanje, migracija wčera w Hórnikecach. Wotpowědne zrěčenje podpisachu Birgit Weber za Budyski wokrjes, Frank Hirche jako předsyda załožby a dr. Oliver Brehm jako jednaćel zaměroweho zwjazka.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte