„Brunicowy kompromis wohroženy“

Freitag, 06. Dezember 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Magdeburg (dpa/SN). Saksko-anhaltski ministerski prezident Reiner Haseloff (CDU) ma wuhlowy kompromis za wohroženy. Po jeho słowach w rozmołwje z nowinarjemi móhło předewzaće w Sewjerorynsko-Westfalskej „dorěčam njewotpowědowace“ sćěhi měć. Ministerski prezident Armin Laschet (CDU) bě naposledk plany zakitował, runje dotwarjenu nowu kamjentnowuhlowu milinarnju syći připinyć. Za to měli starše milinarnje prjedy zawrěć. W tym zwisku so boja, zo mó­hła tež milinarnja w Schkopauwje pola Halle potrjechena być. „Hrozy łamk wuhloweho kompromisa“, rjekny Ha­seloff Magdeburgskim nowinarjam. Poprawom bě planowane, Schkopausku brunicowu milinarnju hač do lěta 2035 dale wjesć. Nětko rěča hižo wo lěće 2026 jako móžnym kóncu. „Jeli nowu milinarnju Datteln IV aktiwizuja, bychu so wuhlowemu kompromisej spřećiwjeli.“

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte