Za klimowu neutralituhač do lěta 2050

Mittwoch, 11. Dezember 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Brüssel (dpa/SN). Prezidentka komisije Europskeje unije Ursula von der Leyen je dźensa w Brüsselu swój plan za „klimyneutralnu Europu hač do lěta 2050“, tak mjenowany „green deal“, předstajiła. Tón předwidźi wobšěrny wobstatk nowych zakonjow, zo móhli zastaranje z energiju, industrijnu produkciju, wobchad a ratarstwo w běhu přichodnych 30 lět klimyneutralnje přetworić. Připowědźene naprawy maja zdobom signal klimowej konferency UNO w Madridźe a jutřišemu wjerškej EU być, kotryž ma zaměr klimoweje neutrality tohorunja na programje.

Klimowa neutralita rěka po lěće 2050 žane dalše klimje škodźace parnišćowe płuny z Europy do atmosfery njewustorkować, zo by so woćoplenje zemje na 1,5 procentow wobmjezowało. Zadźěwać chcedźa předewšěm škódnym płunam, kotrež nastawaja při spalenju wuhla, wolija a płuna, ale tež w ratarstwje.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte