Jedna tema budźe Miłoraz

Donnerstag, 16. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Zapósłanča sakskeje Lěwicy Antonia Mertsching  Foto: SN/Hanka Šěnec Zapósłanča sakskeje Lěwicy Antonia Mertsching Foto: SN/Hanka Šěnec

Antonia Mertsching z frakcije Lěwi­cy je jenička nowa zapósłanča Sakskeho krajneho sejma z Hornjeje Łužicy, kotraž­ nima mandat AfD. Póndźelu wopy­ta wona Domowinu, a tam je Axel Arlt z njej porěčał.

Što je Was pohnuło Domowinu wopytać?

A. Mertsching: Jako zapósłanča noweje frakcije Lěwicy bydlu w Běłej Wodźe, kotraž serbskemu sydlenskemu rumej přisłuša. Prěnjotnje pochadźam z małeje delnjołužiskeje wsy Radochlice (Rettchensdorf) pola Stareje Darbnje (Alt­dö­bern). W Hornjej Łužicy serbstwo bóle spóznawam. W nowym krajnym sejmje njejsu Serbja hižo tak strony přesahujcy zastupjeni, jeničce w frakciji CDU dwaj. Hdyž w swójskej frakciji nikoho wjace nima­my, da chcu so ja ze serbskimi naležnosć zaběrać.

Kajke je tuchwilne zrozumjenje nastupajo Serbow we wašej frakciji?

A. Mertsching: Wěmy, zo su woni wul­ka­ skupina ludźi na wuchodźe Sakskeje, kotraž ma lědma hišće swójske zastup­nistwo w krajnym parlamenće. Wo tym rozmyslujemy, tohodla sym Domowinu wopytała.

Nastate połoženje pak je wuslědk drje demo­kratiskeho, ale ranjaceho rozsuda zjězda Lěwicy loni w Lipsku.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige