Europa w srjedźišću wuradźowanjow

Mittwoch, 22. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Davos (dpa/SN). Klima a swětowa politika steještej w srjedźišću dźensnišeho wuradźowanja Swětoweho hospodarskeho foruma w šwicarskim Davosu. Po tym zo bě prezident USA Donald Trump kongres wčera oficialnje wotewrěł, bě Europa dźensa wusahowaca tema. Na lisćinje rěčnikow steještaj mjez druhim španiski ministerski prezident Pedro Sanchez a prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen. Rozjimać chcychu połoženje na Bliskim wuchodźe, a planowany bě nimo toho přinošk britiskeho trónoweho naslědnika princa Charlesa. Tón chcyše na temu „Kak móžemy swět wuchować?“ přednošować. Na štyri dny trajacym zetkanju w šwicarskich Alpach wuradźuje 3 000 wobdźělnikow z politiki, hospodarstwa a towaršnosće wo tym, kak mjezynarodne problemy najlěpje rozrisać. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) tam jutře porěči.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte