Nižozemscy wojacy zwučuja w Hornjej Łužicy

Mittwoch, 29. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na wojerskim zwučowanišću Hornja Łužica Foto: Joachim Rjela Na wojerskim zwučowanišću Hornja Łužica Foto: Joachim Rjela

Wuskidź (CK/SN). Na třělnej čarje čo. 8 wojerskeho zwučowanišća Hornja Łužica pola Wuskidźe bě minjene dny chětro wótře. Nadawk wojakow tankoweho bataljona 414 rěkaše: mechanizowane mocy přećiwnika zničić, bjeztoho zo swójski škit zanjechaja. Zwučowali su to ze štyrjomi tankami typa Leopard 2, w kóždym z nich bě wobsadka štyrjoch wojakow. Třěleli su na atrapy pozdatneho njepřećela, pak stejo pak jěducy. Nimo toho zwučowachu na druhich čarach z ručnymi brónjemi třěleć a škričkować.

Hakle před třomi lětami běchu dwunarodowy tankowy bataljon 414 nastajili. Projekt „Taurus“ je „dospołnje nowa dimensija zhromadneho dźěła we wobłuku NATO“, rozłožuje komandant, podpołkownik­ Hagen Ruppelt. Zaměr je zhromadne zwučowanje měšanych wobsadkow tankow. Wšitkim wobdźělenym je to „wšědnje nowe wužadanje“. Rozdźělne zakonske rjadowanja, dźěłoškitne předpisy, zakonje wo dźěłowych a wotpočnjenskich časach kaž tež wjele druheho ma so wobkedźbować. Jednotki hotuja so na swoje klětuše zasadźenje w Litawskej.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte