Staćenjo USA Wuhan wopušćili

Donnerstag, 30. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Peking/Washington (dpa/SN). USA su 195 staćanow z Wuhana domoj dowjezli. Ameriska charterowa mašina je wčera z chinskeje metropole, kiž je wot noweho wirusa Corona wosebje potrjechena, wotlećała, zamołwići strowotniskeho ministerstwa zdźělichu. Žadyn z nawróćenych njeje dotal symptomy chorosće pokazał. Wonkowne ministerstwo bě lěta­dło w prěnim rjedźe za sobudźěłaćerjow knježerstwa skazało. Druhim chcedźa to tež poskićić, dyrbja pak to zapłaćić.

Spjećuja so spisej Boltona

Washington (dpa/SN). Běły dom we Washingtonje so wozjewjenju knihi bywšeho narodneho wěstotneho poradźowarja Johna Boltona spjećuje. Spis wobsahuje pječa material, kotryž prezidenta USA Donalda Trumpa chětro poćežuje. W lisće narodneje wěstotneje rady Boltonowemu prawiznikej rěka, zo wopřijima manuskript „wulke mnóstwo tajnych informacijow“. Po płaćiwych zakonjach njesměli jón wozjewić, njejsu-li wotpowědne wotrězki šmórnjene.

Dyrbja brexitej přihłosować

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte