Łužica (29.06.15)

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

Wobydlerjo znjeměrnjeni

Wjelcej (dpa/SN/ch). Móžny stop přihotow přesydlenja za planowany wutwar brunicoweje jamy Wjelcej-juh blisko Choćebuza Wjelčanow wulce znjeměrnja. „Trjebamy wěstotu planowanja, wuwiće města njehodźi so wot jednoho dnja na druhi změnić“, zwurazni pjatk zastupowacy měšćanosta Rainer Schmidt. „Wosebje tragiske je to za něhdźe 800 wot přesydlenja potrjechenych wobydlerjow, kotřiž nětko zaso njewědźa, kak ma dale hić.“ To samsne płaći za přistajenych Vattenfalla­, kiž so wo swoje dźěłowe městna boja. Energijowy koncern Vattenfall je přestał přesydlenje wobydlerjow za wutwar Wochožanskeje jamy planować. To samsne pruwuje nětko za jamu Wjelcej-juh.

Ambroziju wutorhali

Britiska kralowna Elizabeth II. je so dźensa před Braniborskimi wrotami z Berlinjanami rozžohnowała. Wyši měšćanosta Michael Müller (SPD, nalěwo) ju přewodźeše. Queen bě z mandźelskim, princom Philipom, na mjeztym pjatym wopyće w Němskej přebywała. Popołdnju wopyta wona hišće wopomnišćo něhdyšeho koncentraciskeho lěhwa w delnjosakskim Bergenje-Belsenje. Foto: dpa/Michael Kappeler

Putin a Obama telefonowałoj

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). W zwisku z prócowanjemi wo měrniwe rozrisanje konflikta na wuchodźe Ukrainy staj prezidentaj USA Barack Obama a ruski prezident Wladimir Putin telefonowałoj. Ruska dyrbjała wuměnjenja Minšćanskeho měroweho plana spjelnić, žadaše sej Obama w rozmołwje, kaž Běły dom zdźěla. Jednotki a wotpowědnu wojersku techniku dyrbjała Ruska z Ukrainy cofnyć. Politikarjej rěčeštaj tež wo boju přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat a wo aktualnym stawje jednanjow wo iranskim atomowym programje.

Freital (dpa/SN). Po dny trajacych protestach přećiwo zaměstnjenju ćěkancow w Freitalu je so sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) na městno protestow podał, zo by sej wosobinsce přehlad tworił. Při tym wopyta tež dom požadarjow azyla. Hladajo na protesty wón rjekny: „Hroženja, šćuwanja a namóc přećiwo ludźom, kotřiž so za ćěkancow angažuja, su dospołnje njeakceptabelne.“ Tilich skedźbni na to, zo ma Sakska wšědnje 140 nowych požadarjow azyla zaměstnić, a ličba dale přiběra. Hla­dajo­ na połoženje w Freitalu ministerski prezident přizna, zo njeje komunikacija mjez krajnymi a komunalnymi zarjadami w kóždym padźe optimalna. Opozicija bě sakskemu statnemu knježerstwu stajnje zaso wumjetowała, zo swoje nadawki w zwisku z ćěkancami zanjecha.

Durje hišće wotewrjene

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K). W zwadźe wo pomocne miliardy je wjeršk EU ćišć na grjekskeho premiera Alexisa Tsiprasa chětro přiwótřił. Šefojo statow a knježerstwow krajow zhromadźenstwa su jemu jasnje rjekli, zo njemóže so Athen w jednanjach k zadźěwanju statneho bankrota hižo wuwinyć. Wobdźělnicy sej wot Tsiprasa­ žadaja, akceptować nowy poskitk pjenjezydawarjow nastupajo reformy a lutowanje, hewak dyrbi so wo planje „B“ rěčeć, z čimž je powšitkownje měnjeny statny bankrot abo wustup Grjekskeje z EU. Šef euroskupiny Jeroen Dijsselbloem wšak praji: „Durje za grjekske knježerstwo su přeco hišće do toho směra wotewrjene, namjety přiwzać.“

Najwjetše wužadanje

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K). Němska zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) widźi w njepřestajnej žołmje ćěkancow najwjetše wužadanje za Europsku uniju. W Brüsselu wona rano praji: „W tym nastupanju čakaja na nas hišće hoberske nadawki.“ Wobzamknjenje wjerška, z Italskeje a Grjekskeje 40 000 ćěkancow rozdźělić na dalše staty EU a přiwzać 20 000 ćěkancow z lěhwow zwonka Europy, wona wuraznje wita. „To je dobre poselstwo.“ Za­wjazowacu kwotu wo rozdźělenju ćě­kancow na jednotliwe kraje EU njeza­móchu na wjeršku docpěć. „Němska ma drje lětsa hižo jara wulki podźěl ćěkancow. Njehladajo na to smy my – a to je znate – bóle za rjadowanje z kwotu, hač su to druhe kraje. Tohodla změjemy hišće­ jara wjele dźěła“, kanclerka rjekny.

To a tamne (26.06.15)

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:

Na dnje poprjancoweje tyzy je Berlinjan spytał, w Nižozemskej kupjene drogi do Němskeje pašować. 39lětny pak zastojnikam při kontroli busa při němsko-nižozemskej mjezy pola Leera napadny, a tak jeho wosobinske wěcy dokładnje kontrolowachu. Pod poprjancami namakachu 70 gramow heroina a 10 gramow kokaina. Policija muža zaja.

Grawoćiwy napohlad skićeše so sobudźěłaćerjam zwěrjatownje w bayerskim Bad Aiblingenje, jako chcychu 20 wulkich myši wotewzać, dokelž bě jich wobsedźer do chorownje přišoł: Na wšě 300 wulkich myši pak w bydlenju muža ži­worješe, w faškach kamorow, pod łožom a za kamorami, „a wšitke běchu hłódne“, zwěrjatownja zdźěli. Muž bě sobudźě­łaćerjam rjekł, zo wobsedźi 20 myši.

Łužica (26.06.15)

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:

Ambroziju wutorhali

Wětošow (dpa/SN/ch). Wobydlerjo Wětošowa su dźensa kołowokoło lětnjeje kupjele alergije wuskutkowacu rostlinu ambroziju wutorhali. Strach za strowotu při tym njeknježeše, dokelž rostlina hišće njekćěje, praji zapósłanc města Winfried Böhmer (Zeleni). Přičina akcije bě jutřiši cyłoswětowy dźeń ambrozije. Z nim ma so na přiběrace rozšěrjenje rostliny skedźbnjeć. Kontakt z njej wuwabja swjerbjenje­ a wuražki kože.

Prěje wotpohlad morjenja

Protestujo přećiwo internetnemu posrědkowarjej priwatnych taksijowych posłužbow Uber su šoferojo taksijow dźensa wažne dróhi Parisa blokowali, mjez druhim zwiski k lětanišću. Při tym kóncowachu awta priwatnych ludźi, kotřiž za Uber dźěłaja, byrnjež to w Francoskej zakazane było. Foto: dpa/Ian Langsdon

NATO namołwja Ukrainu k reformam

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). NATO žada sej wot Ukrainy jako reakciju na swoju wojersku podpěru widźomne reformy. „Ukraina dyrbi swój podźěl spjelnić. Reformy su při tym njewobeńdźomne“, rjekny generalny sekretar NATO Jens Stoltenberg dźensa w Brüsselu k rozmołwam zakitowanskich ministrow čłonskich statow wojerskeho zwjazka ze zastupnikami z Kijewa. Trěbne su zasadne napinanja, wón potwjerdźi. Knježerstwu w Moskwje Stoltenberg­ wumjetowaše, zo konflikt na wuchodźe Ukrainy aktiwnje wobwliwuje. „Ruska separatistow dale z wukubłarjemi, brónjemi a wojakami zasta­ruje.“ NATO podpěruje Ukrainu z wojer­skimi poradźowarjemi kaž tež pjenježnje we wobłuku nawjedowanja, komunika­ciskich systemow, logistiki a wotwo­ba­ranja hackerowych nadpadow.

Anzeige