Łužica (30.12.15)

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Nadpady přiběraja

Gubin (dpa/ch/SN). Njedźelu wječor běchu njeznaći škleńcy woknow w Gubinskimaj bydlenjomaj rozbili, hdźež bydla ćěkancy z Afriki a Syriskeje. Policija hišće žane slědy nima, byrnjež so swědkow prašała a slědy zawěsćiła. Statny škit přepytuje. Braniborske nutřkowne mi­nisterstwo je wot januara­ do oktobra 45 politisce motiwowanych nadpadow na domy­ poža­darjow azyla registrowało. W předchadźacymaj lětomaj bě jich w samsnym času­ 16 a dźesać. „Je to starosće zbudźace wuwiće a jasna tendenca“, praji rěčnik ministerstwa. Brani­borska je lětsa 30 000 ćěkancow přiwzała. 13 politisce moti­wowanych njeskutkow móžachu dotal wujasnić.

Busowe zastanišćo zničene

Jednotu křesćanow spěchować

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:

Schwäbisch Gmünd (B/SN). „Ekumena martrarjow“ je najbóle přeswědčiwe swědčenje ewangelija. Tole zwurazni prezident Bamžowskeje rady k spěchowanju jednoty křesćanow, kardinal Kurt Koch, na kongresu „Přesćěhanje křesćanow dźensa“ w Schwäbisch Gmündźe. 650 ekspertow so tam wobdźěli. Po słowach Kocha „su martrarjo najwuznamniši dopokaz, zo hodźi so šćěpjenje přewinyć. Jich krej je tež symjo dospołneje ekumeniskeje jednoty křesćanow.“ A kardinal doda, zo njerozeznawaja přesćěharjo křesćanow mjez lutherskimi, druhimi ewangelskimi wěriwymi a katolikami.

Ličbu ćěkancow wobmjezować

Spěchuja projekty přez mjezu

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Swobodny stat Sakska spěchuje tež klětu zaso mjezu překročace projekty. Za to je dohromady 580 000 eurow k dispoziciji, kaž statna kenclija zdźěli. 200 000 eurow z toho ma swobodny stat předwidźane za třinarodne projekty z Pólskej a Čěskej. Próstwarjo móža hač do 24 000 eurow dóstać.

Lětsa je Sakska dohromady 178 projektow za spěchowanja mjezy překročace a interregionalne zhromadne dźěło z 361 500 eurami podpěrała. Mjez druhim běchu to sportowe a kulturne zarjadowanja, zetkawanja dźěći a šulerjow kaž tež rěčne projekty w pěstowarnjach a zakładnych šulach. „Hižo dlěje hač 20 lět spěchuje swobodny stat towarstwa, załožby a komuny, kotrež mjezy překročace projekty přewjeduja“, rjekny minister za europske naležnosće a šef Drježdźanskeje statneje kenclije Fritz Jaeckel (CDU). „Angažement wosebje mnohich čestnohamtsce skutkowacych při tajkich iniciatiwach je za Saksku jara wažny. Poćahi k susodnym krajam so tak wožiwjeja a wuměna nazhonjenjow so podpěruje.

Wot dźensnišeho su wone zaso na předań: silwesterske praskotaki w najwšelakorišich formach, wulkosćach a płaćiznach. Kaž kóžde lěto wudadźa wobydlerjo Němskeje drje tež lětsa zaso sta milionow eurow za to. Policija warnuje w tym zwisku před strašnymi ilegalnymi praskotakami z Čěskeje a Pólskeje, za čož je sylniše kontrole připowědźiła. W Müllerec drogeriji a parfimeriji w Choćebuzu Nancy Faschin a nawodnica Ina Blasnik (wotlěwa) tónle poskitk do polcow rjadujetej. Foto: Michael Helbig

Starosća so sankcijow dla

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Sakske hospodarstwo starosći so sankcijow přećiwo Ruskej dla, kotrež su hač do kónca julija 2016 podlěšene. Tak drje so negatiwne wuskutki na předewzaća dale zesylnja, rjekny prezident Zjednoćenstwa sakskeho hospodarstwa Bodo Finger powěsćerni dpa. Wobsteji strach dołhodobnych njelěpšin za sakske firmy, dokelž su mjeztym druhe zaskočili. Tež na wažnych chinskich wikach dyrbja sakske předewzaća woteběrace wobroty registrować. Jeničce nastupajo metalowu a elektroindustriju je so eksport do Chiny wot julija do septembra wo 23 proc. znižił.

Wadźa so wo integraciji

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:

Žadanje CSU a CDU ćěkancam napřećo zbudźa raznu kritiku

Berlin (dpa/K/SN). Žadanje CDU a CSU, migranća dyrbja so integrować, zbudźa kritiku opozicije kaž tež koaliciskeho partnera SPD. Dowěrnica zwjazkoweho knježerstwa za integraciju Aydan Özoğuz (SPD) widźi w planach unije pospyt, naškarać předsudki napřećo ćěkancam. „Samozrozumliwje dyrbi so pola nas kóždy prawidłow a zakonjow dźeržeć. Štóž pak žadanja za wuznawanjom staja, dyrbi tež rjec, kak chce je zwoprawdźić“, Özoğuz potwjerdźa.

Organizacija za čłowjeske prawa Pro Asyl ma počinanje unije za populistiski manewer. Tak by CSU chcyła, zo bychu migranća, kotřiž dlěje wostanu, winowaći byli wobdźěleć so na kursach němčiny a wuznać so k zakładnym hódnotam, hewak jim hroža, pjenjezy přikrótšić. Swoju zwólniwosć k integraciji dyrbjeli wuraznje wobkrućić, steji w papjerje za klawsuru krajneje skupiny CSU zwjazkoweho sejma. CDU je so tohorunja za to wuprajiła, zawjesć zawjazowace dojednanje wo integraciji.

Irak rozsudźeny přećiwo IS

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:
Bagdad (dpa/K/SN). Po tym zo je irakske wójsko teroristisku milicu Islamski stat (IS) z Ramadija wućěriło, pokazuje irakske knježerstwo rozsudźenosć. Premier Haidar al-Abadi chce IS klětu z cyłeho kraja wuhnać. „2015 je lěto wuswobodźenja, 2016 budźe lěto wulkeho dobyća a lěto kónca IS w Iraku“, zwurazni al-Abadi wčera w telewiziji. Wójsko knježerstwa bě tydźenja zahajiło wulkoofensiwu na prowincnu stolicu 100 kilometrow zapadnje­ Bagdada, podpěrane z powětra wot mjezynarodneje koalicije pod nawodom USA. Dźihadisća běchu Ramadi z 300 000 wobydlerjemi w meji zdobyli. USA iraksku armeju po wróćo­zdobyću stolicy pře wšu měru chwala, po tym zo běchu ju před měsacami po wuspěšnej ofensiwje IS raznje kritizowali.

Uran do Ruskeje wjezli

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:
Teheran (dpa/SN). Iran je swój słabje zesylnjeny­ uran z łódźu do Ruskeje wjezł. Je to wažne wuměnjenje za spjelnjenje atomoweho zrěčenja, kotrež běchu w lěću wotzamknyli. Za dźewjeć tonow urana dóstanje Iran 137 tonow uranoweje maćizny z Ruskeje, kotruž móža w jadrowych milinarnjach wužiwać. USA a Ruska su kročel Irana mjeztym witali, kaž zdźělichu.

Dalši ćěkancy dojěli

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Nawal ćěkancow z Turkowskeje do Grjekskeje njepopušća. Dźensa rano docpě tysac ćěkancow z přewoznej łódźu přistaw w Piräusu. Dalšich 1 500 wočakowachu tam popołdnju, kaž powěsćernja dpa zdźěla. Po wozjewjenju UNO je so wot spočatka lěta wjace hač 840 000 ćěkancow přez morjo do Grjekskeje dóstało. 57 procentow z nich pochadźa ze Syriskeje.

Žurnalisća morjeni

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Lětsa su po wšěm swěće 110 žurnalistow dźěła dla morili. Tole rozprawja organizacija Reporterojo bjez mjezow w swojej kóždolětnej rozprawje. Wosebje wjele žurnalistow je w Iraku, Syriskej­ a Jemenje žiwjenje přisadźiło. „W mnohich krajach sadźeja žurnalisća swoje žiwjenje na hrački, hdyž wo brizantnych temach rozprawjeja abo mócnarjow kritizuja“, rěka w rozprawje.

słowo lěta 2020

Anzeige