Zwjazkarjej so rozkocorowałoj

Freitag, 06. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Rozestajenje noweho pólskeho zwěrinoškitneho zakonja dla

Waršawa. Pólske knježerstwo chce z nowym zwěrinoškitnym zakonjom plahowanje kožuchačow dospołnje zakazać. Wotpowědny naćisk zakonja zapósłancam sejma mjeztym předleži. Jedyn z najwjetšich podpěraćelow zakaza, nawoda knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć Jarosław Kaczyński, je so tohodla samo z wliwapołnym zastupnikom cyrkwje, patrom Tadeuszom Rydzykom, zwadźił.

Pólska je druhi najwjetši plahowar ­kožuchačow w Europje a třeći najwjetši po wšěm swěće. W kraju je 800 plahowarnjow kožuchačow, kaž liškow a nercow, hdźež dźěła 13 000 ludźi. Kóždo­lětnje morja na farmach dźesać mi­lionow zwěrjatow kožucha dla, a to ­na zdźěla drastiske wašnje. Liški zahinu přez elektrošoki, nercy w płunowych ­komorach. Najwjetši kupcy pólskich ­kožuchow su susodne kraje, tež Němska.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson