Sławny pryzlak sto lět

Mittwoch, 11. November 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Po druhim tydźenju kruteje statneje karan­teny informowachu čěske medije wobydlerjow susodneho kraja wo prěnich wuspěchach w boju přećiwo koronawirusej. Reprodukciske čisło dale spaduje, minjenu sobotu zwěsćichu w Čěskej nowu hódnotu 0,9. To rěka, zo so spěšnosć rozpřestrěća noweje chorosće dale pomjeńša. W połojcy požnjenca, jako poča so wirus naraz spěšnje po cyłym kraju rozšěrjeć a ličby natyknjenych dramatisce přiběrachu, wozjewichu fachowcy hódnotu 1,6 reprodukciskeho čisła.

Wot samoho spočatka pandemije w nalětniku je w Čěskej 411 220 ludźi schorjeło, wjace hač połojca potrjechenych je mjeztym zaso strowa. Tuchwilu zwěsćeja strowotniske zarjady 168 800 natyknjenych, z kotrychž ma wjetšina jenož­ lochke symptomy. Ličba stacio­narnje hladanych woteběra. Aktualnje lěkuja 8 283 pacientow w chorownjach, 1 200 z nich ma ćežki přeběh infekcije. Nowe naprawy skónčnje skutkuja, byrnjež wone za kóždeho pozitiwny wuslědk njeměli.

Veröffentlicht in Słowjanski wukraj
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige