Freitag, 14 September 2018 14:00

Permakultura w Njebjelčanskej gmejnje dźeń a bóle připóznata

Wikipedija praji wo permakulturje, zo je to princip, po kotrymž so dołhodobnje skutkowace přirodne kołoběhi tworja. Běše-li přirodne dźěłanje spočatnje na ratarstwo wusměrjena, dźensa po njej samo w energijowym hospodarstwje kaž tež při planowanju kra­jinow a socialnych infrastrukturow dźěłaja. Zakładna mysl permakultury je, ekologisce, ekonomisce a dołhodobnje z čłowjekej datymi resursami přirody zmysłapołnje hospodarić.

W Njebjelčanskej gmejnje hižo někotre lěta z wuspěchom na polu naročneho wužiwanja płonin skutkuja. Z Thomasom Noackom maja tam za to wupruwowaneho a mjezynarodnje připóznateho fachowca. Wón znaje wokolinu a jeje wobstejnosće a zamó gmejnu ze swojimi idejemi na tymle polu mjezynarodnje na zajimawu komunu po­zběhnyć.

Wěriwym bohatstwo serbskosće wuwědomić

Ze šěsć generacijow Lajdrec swójby w Kozarcach wjesnjanosća ...

Jedyn z prěnich kubłanskich politikarjow był

Serbowka Katarina Otilija Bjenadźic hnadna knjeni klóštra ...

Freitag, 17 August 2018 14:00

Zetkanje z rodźenym Nowowješćanom Cyrilom Pjechom w Berlinje

Mjez mnohimi ludźimi jeho błyšćace so šědźiwe włosy a čerstwe optimistiske wustupowanje hnydom napadnu. Takle bě to tež na přijeću wulkopósłanstwa Republiki Běłoruskeje składnostnje jeje narodneho swjatka w Ber­- linskim hotelu Maritim. Cyril Pjech rozmołwješe so přećelnje z wulkopósłancom Denisom Sidorenkom.

Raj sonow wabi

Basnje rusce

ČORNY HALŠTROW

„Zmužitosći a wuhotowanskej woli podpěraćelow poezije so ...

Anzeige