Wróćo ke korjenjam prjedownikow namakać

Freitag, 27. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Cornelia Schnippa dopomina so na dźěćatstwo w Lěskej. Tuž chce wona ležownosć Lěskej čo. 30 trajnje zachować. Za to zasadźuje so tež spěchowanske towarstwo HeimatHOF Lieske z.t., kotrež je wona w lěće 2017 sobu załožiła. Cornelia Schnippa dopomina so na dźěćatstwo w Lěskej. Tuž chce wona ležownosć Lěskej čo. 30 trajnje zachować. Za to zasadźuje so tež spěchowanske towarstwo HeimatHOF Lieske z.t., kotrež je wona w lěće 2017 sobu załožiła.

Cornelia Schnippa dopomina so na swoje najrjeńše dožiwjenja w dźěćatstwje na statoku susodki Anny Buley

W swojej domiznje Lěskej chce Cornelia Schnippa 300 lět stary kładźity dom ­za přichodne generacije zachować. Za to pyta wona zwjazkarjow. Spěchowanske towarstwo hižo wobsteji.

Veröffentlicht in Předźenak

Galerie

dalši wobraz (1) Wid na bróžnju, kotruž chcedźa zachować. Andreas Kirschke
dalši wobraz (2) Wid do kładźiteho domskeho na ležownosći Lěskej čo. 30. Tam mějachu tež tak mjenowanu łažensku pincu.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige