Ze zapalom a přeswědčenjom za čestny hamt

Freitag, 09. Dezember 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Akceptanca serbskeje rěče we Wojerecach je wot lěta 2010 jara přiběrała, měni Gabriela Linakowa, wjelelětna čestnohamtsce dźěłaca społnomócnjena za Serbow. Wo tym swědča mjez druhim dwurěčne napisy na zjawnych twarjenjach, dróhach a naměstach, serbske pomjenowanja na wobhrodźenjach w zwěrjencu kaž tež na ławkach wokoło torhošća. Akceptanca serbskeje rěče we Wojerecach je wot lěta 2010 jara přiběrała, měni Gabriela Linakowa, wjelelětna čestnohamtsce dźěłaca społnomócnjena za Serbow. Wo tym swědča mjez druhim dwurěčne napisy na zjawnych twarjenjach, dróhach a naměstach, serbske pomjenowanja na wobhrodźenjach w zwěrjencu kaž tež na ławkach wokoło torhošća.

Gabriela Linakowa dwanaće lět społnomócnjena za Serbow we Wojerecach była – čas za pohlad wróćo- a doprědka

Wojerecy maja hłuboke serbske korjenje. Wučer Johann Kullmann wudźeržowaše wot 1850 prěnju serbsku ćišćernju w měsće. Tak wuchadźachu tam tež ćišćane twórby fararja a basnika Handrija Zejlerja (1804–1872). 1912 załožichu w měsće nad Čornym Halštrowom Domowinu. Wot lěta 1957 do 1971 bě we Wojerecach muzej za serbske ludowe wuměłstwo. „Na stawizny móže ­město horde być“, Gabriela Linakowa wuzběhuje. Wot lěta 2010 běše wona čestnohamtska społnomócnjena za Serbow we Wojerecach. We hłownym powołanju dźěłaše maćernorěčna Serbowka a dźensniša wuměnkarka wot lěta 1996 pola města jako wěcywobdźěłarka za financy a hospodarske naležnosće we wobłuku twarstwo, twarski dohlad, wuwiće města, twarjenja a ležownosće kaž tež wysoko- a hłubokotwar. Nětko je čas za bilancu. Z Gabrielu Linakowej rozmołwjał je so Andreas Kirschke.

Knjeni Linakowa, po dwanaće lětach přestanjeće jako społnomócnjena za Serbow, Diana Karbe Waše zastojnstwo přewozmje. Što Was hnuje při rozžohnowanju?

Veröffentlicht in Předźenak

Galerie

dalši wobraz (1) Dwurěčnosć je dźensa we Wojerecach samozrozumliwa, měni Gabriela Linakowa. W lětach 2005, 2011 a 2018 dobychu Wojerecy wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“ (organizowane wot Rady za serbske naležnosće w Sakskim krajnym sejmje) w kategoriji „města“.
dalši wobraz (2) Dźakowano serbskemu komunalnemu programej Sakskeje, po kotrymž přisteji kóždej komunje w serbskim sydlenskim rumje lětnje 5 000 eurow, je so we wjesnych dźělach Wojerec tójšto stało. Přiražku dóstachu na přikład Němcy za naprawu „swěčkaty wobłuk“. Andreas Kirschke
dalši wobraz (3) Přeco zaso wšak jewja so zmylki w dwurěčnych napisach. Na tafli busoweho zastanišća w Němcach steji město „Němcy“ kuriozne „NNmcy“.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige