By tež rady raz we Łužicy wustajał

Freitag, 15. Juni 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Bywši fyzikar Kurt Cobela je so swojeho powołanja wzdał a so ze swobodnje tworjacym wuměłcom stał.  Foto: Šćěpan Ričel Bywši fyzikar Kurt Cobela je so swojeho powołanja wzdał a so ze swobodnje tworjacym wuměłcom stał. Foto: Šćěpan Ričel

Interview z tworjacym wuměłcom Kurtom Cobelu, rodźenym Choćebužanom

Hač do 14. apryla je w Choćebuzu rodźeny 82lětny Kurt Cobela w CLB Berlin, Aufbau Haus, pod titulom „Caprichos“ swoje wobrazy wustajał. Šćěpan Ričel je so z nim rozmołwjał.

Knježe Cobela, poprawom rěkaće oficialnje Schneider. Čehodla sće sej jako wuměłc mjeno Cobela wupytał?

K. Cobela: Je samo mi wěste hódančko, kak sym na te mjeno přišoł. W času, jako so swojeho powołanja jako fyzikar wzdach a so z molerstwom zaběrać počach, přesydlich so do Španiskeje. Došedši do Malagi mějach składnosć, so na wulkej wustajeńcy wobdźělić. Tuž wězo zwučne mjeno trjebach. Cobela je swójbne mjeno mojeje maćerje, a w tym dźělu swójby čujach so stajnje lubosćiwje a jara derje schowany. Swójba Schneider bě skerje małobyrgarska.

Sće so w Choćebuzu narodźił. Wěm, zo bě Waša mać wuznawaca Serbowka. Kak sće to jako dźěćo a młodostny dožiwił?

K. Cobela: W Choćebuzu sym hač do 1947 bydlił. Moja mać je delnjoserbsce rěčała. Poprawom njemějach to za něšto wosebiteho. Za mnje bě normalne, zo mać ze swojej maćerju druhu rěč rěčeše.

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo

Galerie

dalši wobraz (1) Wuměłc Cobela ze swojej mandźelskej Giselu doma w Berlinje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige