Tež w Radworju trjebaja pomoc staršich a aktiwnych hrajerjow

Mittwoch, 27. Januar 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Chrystof Šěrak (naprawo ze zelenej blešu, Radwor) njeje jenož wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweho towarstwa Radwor, ale angažuje so zdobom za Radworski koparski dorost.  Foto: Jörg Stephan Chrystof Šěrak (naprawo ze zelenej blešu, Radwor) njeje jenož wrotar prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweho towarstwa Radwor, ale angažuje so zdobom za Radworski koparski dorost. Foto: Jörg Stephan

Loni kónc lěta běštej tu prěnjej přinoškaj Tadeja Cyža wozjewjenej. Dorostowymaj trenarjomaj Jurjej Bjeńšej wot Sokoła Ralbicy/Hórki a Clemensej Škodźe­ wot Sportoweho towarstwa Mariji­na hwězda bě Njebjelčan pjeć jena­kich prašenjow stajił. Dźensa wotmołwja na nje Chrystof Šěrak, kopar Radworskeho sportoweho towarstwa.

Zaso je přestawka w amaterskim sporće. Kak z njej we wašim towarstwje wobchadźeće?

Ch. Šěrak: Je wězo škoda, zo njejsu tónraz žane halowe turněry. Tež naš domjacy w Radworju njemóžemy přewjesć. Tón bě wosebje za dźěći a młodźinu rjany event w zymskej přestawce. Halowa kopańca je předewšěm techniku nastupajo wulki dobytk młodym koparjam. Sportnišćo kaž tež hala w Radworju stej tuchwilu wězo zawrjenej. Za mnje wo­sobinsce to rěka, zo mam trochu wjac chwile so studijej wěnować. Ale kopańca mi runje tak pobrachuje kaž wšěm tamnym našeho towarstwa.

Kotre kmanosće a kajkosće dyrbi wustojny dorostowy trenar měć? Što je w treningu z dźěćimi wažne?

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige