Iniciatiwna skupina Serbski sejm: Wědome zamylenje zjawnosće

Mittwoch, 15. März 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

W zdźělence iniciatiwna skupina za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm Domowinje wumjetuje, zo zjawnosć zamyla. Serbske Nowiny tule spis k diskusiji wozjewja:

W lisće čłonskim towarstwam a předsydstwu Domowiny kaž tež zjawnje w Serbskich Nowinach je Iniciatiwa za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski sejm w februaru z konkretnymi terminami prosyła na zjawnu rozmołwu wo centralnych přichodnych nadawkach, kotrychž rozrisanje je trěbne, zo by so zachowała kulturna identita serbskeho ludu, a za trěbne politiske kompetency. Přeprošenje bě zwjazane z wočakowanjom, dojednać so při wočiwidnje přiwótřacych so wěcownych problemach w zajimje wšitkich derje měnjacych Serbow, na powšitkownje akceptowane a politisce jednanjakmane zastupnistwo. Na poručenu rozmołwu njebě wothłosa. Na naprašowanje pak njeoficielnje znowa rěkaše, zo wo tajku rozmołwu njerodźa. Zwjazkowe předsydstwo tuž swoju obstrukcisku strategiju zašłych pjeć lět dale wjedźe.

Veröffentlicht in Diskusija
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige