„Dwěluju na tym, zo móhł někajki sejm wjace postajeć“

Donnerstag, 23. März 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Kónc tydźenja na 18. hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny změja delegaća a zastupnicy serbskich towarstwow a zwjazkow tójšto temow k rozmyslowanju, mjez druhim tež wjele diskutowany Serbski sejm.  Foto: SN/Maćij Bulank Kónc tydźenja na 18. hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny změja delegaća a zastupnicy serbskich towarstwow a zwjazkow tójšto temow k rozmyslowanju, mjez druhim tež wjele diskutowany Serbski sejm. Foto: SN/Maćij Bulank

Nimale 15 procentow braniborskich Němcow ma antiserbske nastajenje

W lěće 1987 zastupich do Domowiny, dokelž su so tehdy w jeje Lubinskej skupinje starali wo serbstwo w socializmje a wo serbsku folkloru, bohužel pak jenož jara skromnje wo serbsku rěč. Po 1990 běch wjele lět z čłonom Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny respektiwnje předsydstwa župy Delnja Łužica, wosom lět běch čestnohamtski zamołwity za serbske naležnosće wokrjesa Dubja-Błóta. Loni sej prajach, zo běch nětk dołho dosć w serbskich gremijach. Wšako mjeztym zaso wjele młodych Serbow za swój lud dźěła. Ale na kóncu tejele doby swojeho žiwjenja dóstawam naraz fawcy za swoje skutkowanje. Zjawnje twjerdźa přisłušnicy Iniciatiwneje skupiny za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm, zo je Domowina wšitko wopak činiła a zo dźěła po systemje Němskeje demokratiskeje republiki. Dźensniši předsyda Domowiny, zastupowacy jednaćel třěšneho zwjazka, nowy župan župy Delnja Łužica a čłonojo młodźinskeho towarstwa Pawk běchu za čas NDR hišće jara mali abo njejsu scyła hišće na swěće byli. Sym zrudny!

Veröffentlicht in Diskusija
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige