Kak serbska je serbska telewizija?

Donnerstag, 28. Dezember 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

W decembrje mějachmy jónkrótnu móžnosć, nimale kóždy kónc tydźenja telewizny program w našej rěči sćěhować, – a to dźakowano synchronizaciji noweho historiskeho filma wo stawiznach našich prjedownikow we wuchodnej Němskej. Tak skićeše nam zjawnoprawniski sćelak MDR město „normalneje“ poł hodźiny Wuhladka wob měsac hnydom połdra hodźiny serbskorěčneho programa, a to hišće wo wažnej a zajimawej temje, kotraž so tak husto w němskej telewiziji njewobjednawa. Za to dyrbjeli poprawom dźakowni być – abo?

Veröffentlicht in Diskusija
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli