Wobydlerjow do projektow sobu zapřijeć

Montag, 07. August 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Sakski statny minister za hospodarstwo Stefan Brangs bě z elektroawtom do Njedźichowa přijěł a sej jedyn wětrnik wobhladał. Foto: Bianka Šeferowa Sakski statny minister za hospodarstwo Stefan Brangs bě z elektroawtom do Njedźichowa přijěł a sej jedyn wětrnik wobhladał. Foto: Bianka Šeferowa

Njedźichow (SN/BŠe). Prašenje, kak hodźa so wobnowjomne energije wuspěšnje wužiwać, je dźeń a bóle tema. Toho­dla je sakski statny sekretar w minister­stwje za hospodarstwo, dźěło a wobchad Stefan Brangs (SPD) zašły tydźeń swoju lětnju turu energiji wěnował. Mjez druhim bě sej wón minjeny pjatk do Nje­dźichowa dojěł, hdźež wobhlada sej wo­srjedź lěsa jedyn z třoch wětrnikow. W přirunanju k druhim zwjazkowym krajam je w Sakskej poprawom zakazane, připrawy w lěsu twarić. „Aktualny energijowy plan mamy dale wuwić. Rozmyslować měli tuž wo tym, hač so tajke připrawy pod wěstymi wuměnjenjemi tola w lěsach twarić njehodźa“, Brangs zwurazni. Tohodla přeprosy statny sekretar přećiwnikow a přiwisnikow ideje na diskusijne koło.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli