Móžnosće wukubłanja rozłožili

Mittwoch, 20. Dezember 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Franziska Biallas z předewzaća Omexom rozłožuje tule Grodkowskim šulerjam, kotre móžnosće wukubłanja su w Budyskej wotnožce firmy. Dohromady je so 20 zawodow na dnju wotewrjenych duri we Wojerecach předstajiło.  Foto: Jost Schmidtchen Franziska Biallas z předewzaća Omexom rozłožuje tule Grodkowskim šulerjam, kotre móžnosće wukubłanja su w Budyskej wotnožce firmy. Dohromady je so 20 zawodow na dnju wotewrjenych duri we Wojerecach předstajiło. Foto: Jost Schmidtchen

Za dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim kwalifikowanskim a treningowym centrumje QTZ běchu so zarjadowarjo wjetšeho wothłosa nadźijeli, předewšěm z města samoho.

Wojerecy (JoS/SN). Nawabić nowych wučomnikow­ bě hłowny zaměr njedawneho dnja wotewrjenych duri we Wojerowskim kwalifikowanskim a treningowym centrumje QTZ. Towaršnosć za dale- a wukubłanje (GAF) poskića tam 40 do 50 wukubłanskich městnow, rozłoži wukubłanski nawoda Kai-Uwe Schollmeier. Nimo moderneho wukubłanišća rozkładźechu jednotliwe powołanja, kaž su to na přikład elektronikar, zawodowy technikar, industrijny mechanikar a mechatronikar. Wšitke powołanja hodźa so tohorunja za technisce zajimowane holcy. Dohromady zmóžnja GAF wukubłanje w 14 wšelakich powołanjach.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli