Chcedźa plan nětko zwoprawdźić

Montag, 30. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce Kóšynski nasyp mjez Złokomorowskim a Lejnjanskim jězorom za přichod turistisce zaměrnje wutwarić. Masterski plan za naprawu nětko bórze do nadawka dadźa.

Hory (AK/SN). Turistiske wužiwanje Kóšynskeho nasypa ma za zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskej wulki wuznam. „Wšitko ma so krok po kroku zwoprawdźić“, wuswětli jednaćel zaměroweho zwjazka Daniel Just na posedźenju minjeny štwórtk na Horach. Zaměr je, z derje wothłosowanymi naprawami inwestorow nańć. Gmejna Halštrowska Hola je wažny partner zwjazka a zamołwita komuna na městnje. Prěnje wothłosowanja z gmejnu su wot 7. oktobra předwidźane. Wotpowědnje budu tež ze zwjazkowymi radźićelemi dale wuradźować. „Prošu gmejnu Halštrowska Hola, na zwoprawdźenju masterskeho plana sobu skutkować“, podšmórny sakski předsyda zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Michael Harig (CDU).

Hižo loni w měrcu bě inženjerski běrow Neuland z Wopakeje masterski plan prěni raz předstajił. W nadawku zaměroweho zwjazka planowarjo nětko trěbny dokument zestajeja. Kóšynski nasyp ma ludźom přichodnje za aktiwny dowol, wotpočink a dožiwjenja w přirodźe słužić. „Tam skića so móžnosće wysokeje kwality serwisa a dožiwjenja“, běchu sej wobdźěłarjo plana Ulrike Neumann, Lucas Opitz a Joachim Faßmann loni pře­zjedni. Wosebje swójby ma přirodny park zawjeselić, hdźež móža wjele zajimaweho wotkryć. Tež wobłuk za mjeńše wuměłstwo je předwidźane, za čož su wuměłske twórby podłu přibrjoha planowane. Za hosći, kotřiž chcedźa wjacore dny w jězorinje přebywać, chcedźa zamołwići přebywanišćo twarić. Za turistow, kotřiž za nóc tež rady fenk wjace wudadźa, ma luksuriozna warianta dowolowych domow nastać, a wobnowjomne energije maja sobu zapřijate być.

Zjawne zarjady a priwatni inwestorojo zhromadnje měli naprawy zwoprawdźić. Po masterskim planje nastanje přebywanišćo w lěće 2021 a ma zdobom signal za dalše wuwiće Kóšynskeho nasypa być. Hač do lěta 2026 je wuwiće wobłuka wuměłstwa předwidźane. Dalše projekty maja slědować. Financować chcedźa je zamołwići ze swójskich a spěchowanskich srědkow ze wšelakich programow za pohórnistwowe kónčiny.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige