Njedostatk fachowcow wulke riziko

Montag, 09. Dezember 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Kóžde štwórte łužiske předewzaće z toho­ wuchadźa, zo so jeho wobchodnistwo w běhu přichodneho lěta pohubjeńši. To je jedyn wuslědk 9. konjunkturneho naprašowanja Industrijneju a wikowanskeju komorow (IHK) Choćebuz a Drježdźany, předstajeny tele dny w Zhorjelcu.

Zhorjelc (SN/at). 704 předewzaća su so na­ 9. zhromadnym naprašowanju wobdźě­lili, kotrež dźěłaja w komorowej wobwo­daj přesahowacym hospodarskim rumje­­ Łužica. Wone su z industrije, twarstwa, wulko- a drobnowikowanja, wobchada a posłužboweho přemysła we wokrjesach Budyšin, Zhorjelc, Halštrow-Łobjo, Hornje Błóta-Łužica, Sprjewja­Nysa a z města Choćebuza.

Po wjeršku předewzaćelskeje nalady nalěto 2018 slěduje z wida łužiskich firmow­nikow hižo druhe lěto tójšto mjenje optimizma. „Wosebje industrija jako wjele­lětna lokomotiwa konjunktury je na­jebać snadny přirost wobrota tajkemu wuwiću polěkowała. Ćim wažniše za branšu je, kajke budu rozsudy nastupajo přichodne łužiske hospodarske struk­tury“, podšmórny dr. Detlef Hamann, hłowny jednaćel Drježdźanskeje IHK.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte