Prěni raz na žurli SLA wuswědčenja přepodali

Dienstag, 10. März 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Ći najlěpši připichu sej pjatk z karančkom piwa.  Foto: Carmen Schumann Ći najlěpši připichu sej pjatk z karančkom piwa. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Premjera to w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu: Prěni raz su tam minjeny pjatk wučomnikow wokrjesneho rjemjeslnistwa wuwjazali. Po połštwórta lěće wukubłanja we wobłukach mechanikar připrawow, metalotwar, elektronika a systemowa elektronika dóstachu młodostni swoje rjemjeslniske wuswědčenja.

Cyłkownje 38 wučomnikow, mjez nimi tež dwě młodej žonje, je wukubłanje wuspěšnje zakónčiło. Najlěpši ze znamku dwaj běchu Benno Gäbel, William Glaß, Nick Handrich, Jakob Schur a Richard Wenke. Nimo Williama Glaßa, kiž njebě chorosće dla přitomny, dóstachu wšitcy hódnotne wěcowne myta a wupichu w mjenje wšěch wučomnikow karančk piwa jako symbol młodych fachowcow. Runje tak wjeselachu so nad dalekubłanskim dobropisom. Wo­krjesny rjemjeslniski mišter Frank Scholze, Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a wobdźělnik olympiskich hrow, triatlet Maik Petzold, jim gratulowachu. Posledni mjenowany skutkuje mjeztym dwě lěće w Budyskim powołanskošulskim centrumje jako sportowy wučer.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige