Třěchikryjerjo dóstanu wjace mzdy

Mittwoch, 02. November 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Frankfurt n. M. (SN). Po dołhich a kontrowersnych jednanjach stej so wobě stronje tarifoweho zrěčenja třěchikryjerskeho rjemjesła na do přichoda sahacy tarifowy kompromis dorozumiłoj. Industrijne dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU) a Centralny zwjazk Němskeho třěchikryjerskeho rjemjesła (ZVDH) dojednaštej so, zo chcetej mzdy něhdźe 100 000 dźěławych k 1. nowembrej wo pjeć procentach zwyšić. Hižo klětu w oktobrje dóstanu dalše tři procenty wjace mzdy. Cyłkowna doba noweho tarifoweho zrěčenja skónči so w septembrje 2024. Přidatnje dóstanu přistajeni wurunanje jasnje stupacych žiwjenskich kóštow w formje bjezdawkoweje inflaciskeje premije we wysokosći 950 eurow, kotraž měła so z dwěmaj přiražkomaj w nalěću 2023 a 2024 wupłaćić.

Tež powołanski dorost w třěchikryjerskim rjemjesle móže so nad wjace pjenjezami wjeselić. Mzdu wučomnikow za kóžde wukubłanske lěto w dwěmaj kročelomaj powyša. Tak dóstanu wučomnicy w třećim wukubłanskim lěće přichodnje 1 260 eurow, wot oktobra 2023 su to potom 1 320 eurow.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND