Respekt za fachowcow w turizmje trěbny

Mittwoch, 18. Oktober 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Krajny rada Udo Wićaz (CDU) na turistiskim dnju, wutoru w Złym Komorowje.  Foto: Andreas Kirschke Krajny rada Udo Wićaz (CDU) na turistiskim dnju, wutoru w Złym Komorowje. Foto: Andreas Kirschke

Zły Komorow (AK/SN). „Dyrbimy po nowych kreatiwnych pućach kročić, zo bychmy fachowcow za wobłuk turizm namakali a dźeržeć móhli. Za to trjebamy wuměnu nazhonjenjow a dobre mjezsobne syće.“ To podšmórny Kathrin Winkler, jednaćelka mjezy překročaceho turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina wutoru na turistiskim dnju w Złym Komorowje. Wjace hač 50 zastupjerjow wšelakich turistiskich branšow kaž tež komunow běše do domu wobydlerstwa tamnišeje Serbskeje cyrkwje přichwatało. „Hladajo na wulku potrjebu fachowcow je wulki cil turistiskich předewzaćow, swojich sobudźěłaćerjow dołhodobnje dźeržeć a na so wjazać“, Kathrin Winkler dale wuwjedźe. W tutym zwisku rozsudny aspekt njeje financielneho razu, wjetšu hódnotu ma dobry mjezsobny wobchad, połneho respekta. Wažne tež je, zo sobudźěłaćerjow kmanosćam wotpowědujo zasadźuja.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND