Sport (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Měšćanski běh

22. Budyski měšćanski běh – lěpje ma rěkać běhi – započnje so jutře, sobotu, w 10 hodź. Start a cil budźetej zaso na Póst­owym naměsće. Slědowace běhi budu:

10 hodź. 400 m bambinije

10.15 do 12.45 hodź. šulerjo

13.30 hodź. 1,2 km swójby

14 hodź. 5,6 a 9,3 km hłownej běhaj

Sezona blidotenisa so zahaji

Blidotenisća Viktorije Worklecy zahaja jutře, 12. septembra, z domjacej hru sezonu 2015/2016. Wot 18 hodź. wočakuja woni sportowcow z Wětnicy-Hole. Z nowym­ mustwom­ chcedźa Worklečenjo rady dobyć­. Za nich nastupja Manuel Šołta, Roman Straube, Marcel Linka, Michał a Křesćan Mikławšk a Stephan Mět. Tež tombolu tam zaso změja. Přihladowarjo móža tortu kaž tež dobropis za masažu dobyć.

Zaso volleyball w hali

Skónčnje zaso bule lětaja! Z tutej wuwołacej­ sadu wabja volleyballistki ST Marijineje hwězdy za start do hrajneje doby 2015/2016. Jutře ju wone w domjacej spor­towej hali w Pančicach-Kukowje zahaja. Hrać budu tam wot 14 hodź. tři žónske cyłki: Marijina hwězda, Ochranowske volleyfantki a Žitawa 09 II. Dobyćer małeho­ turněra po modusu kóždy pře­ćiwo kóždemu kwalifikuje so za dalše koło­. Marijine hwězdźički so na podpěru fanow jara wjesela.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND