Chcedźa přiwuknyć

Dienstag, 28. Juni 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Na dźěłarničce „Krabat between us“ w Budyskim Kamjentnym domje wobdźěleja so sydom serbskich a wjacori syriscy a afghaniskich młodostnych, ale tež někotři Němcy a Češa. René Kruner, alias SAFArtifex, projekt wuměłsce nawjeduje. Milenka Rječcyna chcyše wědźeć, što je młodostnych pohnuło so na dźěłarničce wobdźělić.

Maximilian Barthel: Mam němske a italske korjenje. Sym nětko zakónčił 10. lětnik na Gottlieba-Daimlerowej wyšej šuli Budyšin. Chcu na gymnaziju maturu z fachowym wusměrjenjom na socialnym polu złožić a so potom na wotpowědny studij podać. Wěm lědma něšto wo Serbach, ale zajimuju so za nich. Chcu w běhu dźěłarnički składnosć wužiwać, wjace wo serbskej kulturje zhonić a časćišo serbsku rěč słyšeć. Zajimuju so za wšelake wuměłske směry, wosebje pak za rysowanje a hudźbu. Sam hraju na gitarje a spěwam.

Veröffentlicht in Kubłanje

Galerie

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte