Z reju přećiwo rasizmej

Mittwoch, 29. Juni 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Dobra nalada natyknje. Młodostni z projekta „iThemba“ (nadźija) pućuja po cyłej Němskej a rozestajeja so z temu rasizm. Na Łazowskej wyšej šuli rozjimachu woni ze šulerjemi 7. lětnika prašenje, kak nadźija, měr a dorozumjenje nastawaja. 24lětna Louisa je ze šulerjemi reju nazwučowała. 26lětny Jay powědaše jim wo rasizmje w Južnej Africe. Foto: Andreas Kirschke Dobra nalada natyknje. Młodostni z projekta „iThemba“ (nadźija) pućuja po cyłej Němskej a rozestajeja so z temu rasizm. Na Łazowskej wyšej šuli rozjimachu woni ze šulerjemi 7. lětnika prašenje, kak nadźija, měr a dorozumjenje nastawaja. 24lětna Louisa je ze šulerjemi reju nazwučowała. 26lětny Jay powědaše jim wo rasizmje w Južnej Africe. Foto: Andreas Kirschke

Cyrkwinske towarstwo zahorja tež we Łužicy z projektom „iThemba“

Łaz (AK/SN). Šěrić powěsć wo nadźiji, měrje a wujednanju je wobsah projekta „iThemba“ (nadźija), němskeho towarstwa Młodźina za Chrysta z.t. Projekt wusměrja­ so na dwanaće- do 18lětnych šulerjow a młodostnych. Tak su Jay (26), Louisa (24), Evan (19), Burton (23), Naledi (19) a Mookho (22) njedawno na rapsong skupiny Family Force 5 „Chainsaw“ a na dalše spěwy we Łazowskej Wyšej šuli rejowali. Při tym so intensiwnje z temu rasizm roze­stajachu.

Jay prašeše so šulerjow za swójskimi dožiwjenjemi z rasizmom. Woni rěčachu wo demonstraciji prawicarjow we Wojerecach a wo dožiwjenjach z ćěkancami. Jay zmuži młodostnych, ćěkancam připosłuchać. „Jenož tak předsudki přewinjeće. Starajće so wo ludźi tak, kaž byšće sej to wot nich přeli. Prajće ,ně‘ k rasizmej“, wón podšmórny.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte