Bjez wobmyslenjow so zetkać

Donnerstag, 08. September 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin (SN/MiR). 9. lětnik Serbskeho gymnazija Budyšin zaběraše so dźensa dopołdnja z hesłami „ćěkańca“, „azyl“ a „wosobinski angažement“. Zarjadowanje je dźěl tuchwilu wotměwacych so 1. Budyskich tydźenjow demokratije. Serbski gymnazij, Domowina, Kamjentny dom a Greenpark, zarjadowarjo tohole „dnja zetkanja“, nastorčichu šulerjow k tomu prašenja stajeć, swoje měnjenje zwuraznić kaž tež zhromadnosć podpěry wuwiwać. Sofija Delanec z wobłuka mobilne młodźinske dźěło z Kamjentneho domu a kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic stej za to mnohe ideje přihotowałoj.

K zahajenju „dnja zetkanja“ dźensa rano w awli Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma je sej 48 šulerjow pod hesłom „refugee chair“ (stólc ćěkanca) wuwědomiło, zo husto šěrjeny zjawny wobraz wo tym, zo je w Němskej ličba ćěkancow wosebje wulka, woprawdźitosći njewotpowěduje. Po jara čiłym zazběhu do zarjadowanja mějachu šulerjo składnosć, za pjeć blidami ze wšelakimi partnerami we wotměnje diskutować. Tak zaběraše so Lysann Müller z krajnoradneho zarjada z prašenjemi integracije ćěkancow. Stefanie Dittrich z Greenparka je přebywanišćo za požadarjow azyla njedaloko serbskeho kubłanišća a jich wšědny dźeń předstajiła. Towarstwo „Wočiń woči“ z Lubija rozestaješe so ze strachom ludźi před migrantami a kak móža jón přewinyć. Karl-Heinz Biesold z wobydlerskeje iniciatiwy „Budyšin wostanje pisany“ dawaše pokiwy, kak móže jednotliwc ćěkancam pomhać. Zastupjerce Domowiny a Kamjentneho domu pak namołwještej młodostnych za kreatiwnym blidom přichoda, wuwiwać ideje a projekty za rjadownju, cyłu šulu abo při zapřijeću temy do wučby. „Smy šulerjow na zarjadowanje přihotowali. Chcychmy z naprašnika wot nich zhonić, što wo ličbach ćěkancow wědźa a što bychu rady wot nich wědźeli“, praji Rejzka Wałdźic. Derje přihotowani wužiwachu gymnaziasća připołdnju składnosć, w Greenparku z ćěkancami so rozmołwjeć.

Jutře potom wočakuje 18 wuknjacych Serbskeje wyšeje šule Budyšin samsny program. Tež woni chcedźa wo swojich nazhonjenjach a aktiwitach rěčeć a sej w Greenparku swój wobraz tworić.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige