Hordosć na rěč a nałožki budźić

Montag, 23. Januar 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na dnju wotewrjenych duri na Kulowskej wyšej šuli předstajichu sobotu Tabea Försterec,  Saskia Waschulewskec a jeju wučerka Sabina Modšinkowa (wotlěwa) serbski  pismikowy memory.  Foto: Andreas Kirschke Na dnju wotewrjenych duri na Kulowskej wyšej šuli předstajichu sobotu Tabea Försterec, Saskia Waschulewskec a jeju wučerka Sabina Modšinkowa (wotlěwa) serbski pismikowy memory. Foto: Andreas Kirschke

Na Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ Kulow je serbšćina kruće zakótwjena. Wo tym móžachu so tam sobotu wopytowarjo­ na dnju wotewrjenych duri přeswědčić.

Kulow (AK/SN). Serbšćinje připóznawaja na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ wulki wuznam. „Chcemy hordosć na stawizny budźić. K tomu na kóždy pad tež Korla Awgust Kocor słuša“, podšmórny nawodnica kubłanišća Ines Lešowa na sobotnym dnju wotewrjenych duri. Tójšto šulerjow 4. lětnika bě ze swojimi staršimi přišło, ale tež dalši wobydlerjo a bywši šulerjo, zo bychu so wobhonili.

„Smy jenička wyša šula we Wojerowskim regionje, kotraž serbšćinu po koncepće 2plus bjez přetorhnjenja wot 5. do 10. lětnika poskića“, rjekny šulska nawodnica. Hinak hač minjene lěta pak móža koncept tuchwilu jenož we wobmjezowanej formje zwoprawdźeć, štož zaleži na napjatej personalnej situaciji. Ines Lešowa a jeje kolegina Sabina Modšinkowa zawěsćatej wučbu serbšćiny. W dalšich pjeć předmjetach zapřijimaja znajmjeńša někotre serbske wurazy. Z dohromady 280 šulerjow wuknje 45 serbšćinu po koncepće 2plus.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
  • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
  • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
  • Šumlabrum - Schumlabrumm
  • Šumlabrum - Schumlabrumm
  • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
  • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
  • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
  • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
  • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
  • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
  • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
  • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
  • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte