Z wosebitym projektom dźěćom nastaće knihi zbližić

Freitag, 23. August 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Sobudźěłaćerjej LND Weronika Žurowa (naprawo) a Tomaš Šołta (2. wotlěwa) staj dźensa dopołdnja dźěćom w Ralbicach nowy projekt rozłožiłoj.  Foto: Feliks Haza Sobudźěłaćerjej LND Weronika Žurowa (naprawo) a Tomaš Šołta (2. wotlěwa) staj dźensa dopołdnja dźěćom w Ralbicach nowy projekt rozłožiłoj. Foto: Feliks Haza
Ralbicy (SN/JaW). Lektorka za dźěćacu lite­raturu a wuhotowar w Ludowym nakładnistwje Domowina (LND) Weronika Žurowa a Tomaš Šołta staj dźensa dopołdnja wosebity projekt ze 7. lětnikom Ralbičanskeje wyšeje šule zahajili. Pod hesłom „Naša serbska kniha“ ma hač do spo­čatka decembra nastać cyle nowa kniha z cyle nowymi wot šulerjow sa­mospi­sa­nymi fabulemi, zdźěli Weronika Žuro­wa na naprašowanje. Zaměr je, dźěći ze­znajomić z dźěłom a powołanjemi w nakładnistwje kaž tež wobdźělić so na na­staću serbskeje knihi wot spisa­nja při­­­noškow a zdźěłanja ilustracijow hač k ho­towej ćišćanej publi­kaciji. Šula bě wupisa­nje projekta LND dobyła. Na­mje­towała a přizjewiła je direktorka kubła­nišća Milenka Koberowa rjadownju z temu fabule. Dźensa staj so sobudźě­łaćerjej LND, lektorka Weronika Žurowa a wuhotowar Tomaš Šołta, we wobłuku wučby serbšćiny – tam so mjenujcy z fabulemi za­bě­raja – dźěćom najprjedy raz předstajiłoj a jim wotběh a jednotliwe kroki projekta a terminowy plan rozło­žiłoj.
Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige