Dźěćom a młodostnym poboku

Freitag, 14. Februar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Biskopičanska dźěćaca a młodźinska syć je powšitkownowužitny a nadregionalnje připóznaty swobodny nošer młodźinskeje pomocy. K partneram słušeja tež serbske cyłki kaž Pawk.

Biskopicy (SN/mwe). Na konferencu wo najwažnišich předewzaćach a zarjado­wanjach we wobłuku dobrowólnych socialnych słužbow, šulskeho socialneho dźěła, partnerstwow za demokratiju, mobilneho škita młodźiny a dyrdomdejskeho campa bě teamowy šef Biskopičanskeje dźěćaceje a młodźinskeje syće „KiJu-Netzwerk“ Andreas Mikus wčera nowinarjow přeprosył. K hižo wjelelětnym spušćomnym partneram słušeja tež serbske cyłki kaž młodźinske towarstwo Pawk, šule a zarjadnistwa w dwurěčnej kónčinje kaž tež młodźinske kluby, mjez druhim w Pančicach-Kukowje.

Wšako su mjez něhdźe 100 dobro­wólnu słužbu wukonjacymi tež serbscy młodostni a wosebje woblubowany je pola dźěći z Ralbic a wokoliny kóždo­lět­ny dyrdomdejski camp při Němskopazličanskim wulkohaće. „To je městnosć za wjele aktiwitow, wotměny, kreatiwity – ale tež za wočerstwjenje, prawy dyrdomdej a wjeselo“, w flajeru mjez druhim rěka.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte