151 dźěći, młodostnych a dorosćenych je so wčera w Radworju na ...

Dienstag, 04. Oktober 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
151 dźěći, młodostnych a dorosćenych je so wčera w Radworju na běhu wo pokal zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho wobdźěliło. Porno prěnjemu wurisanju w lěće 2018 bě to wjac sportowčow a sportowcow. Najwjetša ličba běharkow a běharjow startowaše na čarje jedyn kilometer. Prěni raz zasadźichu w Radworju tež digitalnu měrjensku ­techniku firmy Bär z Biskopic. Towarstwo Cyrila a Metoda bě zhromadnje ze Sportowym towarstwom 1922 Radwor a Radworskej młodźinu zarjadowar běhanskeho wubědźowanja, kotrež bě so po štyrilětnej přestawce we wobłuku swjedźenskeho lěta „100 lět sport w Radworju“ přewjedło.
Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige