Šuler z Kulowa je mjez najlěpšimi

Mittwoch, 05. Juli 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Maximilian Grimm, šuler Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“. Wón wobdźěli so na wubědźowanju informatiki a wobsadźi samo 3. městno.  Foto: Lina Ansorge Maximilian Grimm, šuler Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“. Wón wobdźěli so na wubědźowanju informatiki a wobsadźi samo 3. městno. Foto: Lina Ansorge

We wobłuku 26. sakskeho wubědźowanja za informatiku je pjeć šulerkow a 30 šulerjow wosebite wuznamjenjenje přijało. Wone słušachu k najlěpšim wobdźělnikam wubědźowanja na polu informatiki.

W cyłku bě so 5 500 wuknjacych z wjace hač 200 zakładnych, wyšich kaž tež šulow za spěchowanje wuknjenja a gymnazijow jako najlěpše talenty po cyłej Sakskej na wurisanju wobdźěliło. 350 wučerjow a wučerkow je swojich chowancow aktiwnje a zwjetša čestnohamtsce podpěrało. Patronatstwo wubědźowanja ma sakski kultusowy minister Christian Piwarz.

24. junija su dobyćerjo na Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc swoje myta přijeli. Hižo dopołdnja w 10 hodź. běchu sej šulerjo a šulerki do wysokeje šule, hdźež běchu wosebite dźěłarnički přihotowane, dojěli. Zdobom mějachu wobdźělnicy składnosć, wšelke temy wopřijace přednoški sćěhować. Potom pak bě napjatosć wulka. Přetož dźěći a młodostni hač do toho wokomika njewědźachu, kotre městno su wobsadźili. Nimo wopisma přijachu myta kaž tablety, on-ear słuchatka a notebooki.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND