Biskop lóštnje wo sebi powědał

Freitag, 14. Juni 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na kromje wčerawšeho zarjadowanja we Worklecach rozmołwjachu so Herta Reineltowa, Monika Bjeńšowa, Lejna Lebzyna (wotlěwa) a Hana Kindermanowa z Joachimom Reineltom (wotprawa).  Foto: Alfons Handrik Na kromje wčerawšeho zarjadowanja we Worklecach rozmołwjachu so Herta Reineltowa, Monika Bjeńšowa, Lejna Lebzyna (wotlěwa) a Hana Kindermanowa z Joachimom Reineltom (wotprawa). Foto: Alfons Handrik

Wot lěta 1988 hač do 2012 bě Joachim Reinelt Drježdźansko-Mišnjanski biskop. W tym času je často serbske wosady wopytał. Jako emeritowany biskop bě wón wčera znowa w Serbach.

Worklecy (aha/SN). 40 zajimcow wobdźěli so wčera wječor na podijowej diskusiji z emeritowanym biskopom Joachimom Reineltom we Worklečanskim hrodźe. Čłon předsydstwa tamnišeho kapałkoweho towarstwa Andreas Ošika je zhromadnje z Chróšćanskim kapłanom dr. Jensom Bulišom zarjadowanje organizował, kotrež kulturne wjesne žiwjenje na wysokim niwowje wobohaća. Wot wšeho spočatka bě to z dobrej moderaciju dr. Buliša lóštna rozmołwa z přewšo jadriwym wobsahom.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige