Albumy su wjace hač dopomnjenki

Donnerstag, 05. Dezember 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Tu abo tamnu zajimawosć zhonichu wčera přitomni Kofeja w třoch z albumow wo Worklečanskej šuli, kotrež bě Borbora Weberowa sobu přinjesła.  Foto: SN/Hanka Šěnec Tu abo tamnu zajimawosć zhonichu wčera přitomni Kofeja w třoch z albumow wo Worklečanskej šuli, kotrež bě Borbora Weberowa sobu přinjesła. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (CRM/SN). W rjedźe „Kofej w třoch“ w Budyskim Serbskim muzeju přednošowaše wčera muzejowa pedagogowka Ilona Bierlingowa wo fotowych albumach. Runje při rozpušćenju domjacnosćow su muzeje idealne městnosće, zachować tež tajke kulturnohistoriske drohoćinki.

Prěnje fotowe albumy nastachu ně­hdźe w 1840tych lětach. Běchu to zwjetša wozdobne folianty – do kože wjazane a ze złotym pismom wozdobjene. Tajki historiski album eksistuje tež hišće wot Lipšćanskeho studentskeho towarstwa Sorabija ze systematiskej zběrku fotow wot lěta 1880 sem. Eksponaty tajkeho razu pak njeswědča jenož wo fotowych stawiznach, ale su zdobom dźěl stawiznow wuměłstwa, referentka wuswětli. Na drasće ludźi hodźi so wjele spóznać. Typiske za tehdyšu fotografisku dobu su ateljeje, přetworjene na eksotiske krajiny. Za byrgarske a druhe woršty běchu fotowe zběrki skerje dokumenty spomnjeća, we wjerchowskich domach słužachu wone nimo toho ćim bóle reprezentaciji. Stawizniska wědomosć je sej tajke historiske dokumenty dosć ćežko a z wulkim zapozdźenjom jako płaćiwe historiske žórło wotkryła.

Z dalewuwićom fotoweje techniki pak njeběše fotografowanje hižo jenož naležnosć muži. Tež žony so dale a bóle za fotografowanje a jeho wuměłstwo zajimowachu. Fotowy album sta so tak dźěl kultury wšědneho dnja.

Z nowšeho časa znajemy nimo šulskich, sportowych a dru­hich tež brigadowe albumy. Tak móžachu zajimcy wčera w albumje wo Worklečanskej šuli někotružkuli znatu wosobu spóznać. W dobje digitalizacije pak so fotowy album poněčim pozhubja. Jeho naslědnik je fotowa kniha. Namołwa muzejownicy tuž rěka: „Njemjetajće ničo preč, ale poskićće tajke dokumenty muzejej.“ Wšako su fota a fotowe albumy wjace hač jenož wosobinske dopomnjenki, kotrež su jónu přežite.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige