Zwisowaca hudźbna stawizna(21)

Mittwoch, 11. Dezember 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Sorbian Art Trio a hosćo, tu loni w Budyskim Kamjentnym domje. Klětu chcedźa nowy, dospołnje swójski program předstajić. Foto: SN/Maćij Bulank Sorbian Art Trio a hosćo, tu loni w Budyskim Kamjentnym domje. Klětu chcedźa nowy, dospołnje swójski program předstajić. Foto: SN/Maćij Bulank

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźo­wanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ myto­wane? W lětušim serialu Serbskich Nowin je předstajamy.

Sorbian Art Trio je mjeztym po cyłej Łuži­cy znaty hudźbny cyłk. Trójka zamó na tójšto koncertach publikum ze swo­joraznej melanžu swinga, soula a funka zahorić. Čłonojo skupiny, Hórčan Syman Hejduška, Smječkečan Jan Brězan a Worklečan Syman Handrik, njejsu pak jenož w tej konstelaciji aktiwni. Woni angažuja so tež w kulturne zarjadowanja wuho­towacym towarstwje Serbska murja abo za kóždolětnje na schadźowance wustupowacy projektny chór studentow. Pod hesłom „Trio a kumple“ su nimo toho hižo­ wjacore wosebite koncerty organizowali. W powjetšenej wobsadce z hóstnymi hudźbnikami – mjez druhim běchu to přidatni dujerjo a perkusionisća kaž tež tak mjenowany backgroundowy chór – prezentowachu dohromady hač do jědnaće na jewišću skutkowacych sep swójskich kaž tež cuzych kompozicijow. Wuspěch tychle koncertow je k tomu při­nošował, zo chcychu koncept dale wuwić. Za to trěbne pjenjezy zawěsćichu sej ze srědkow fondsa „Čiń sobu!“.

„Zakładna ideja našeho projekta so po­prawom wulce wot toho njerozeznawa, štož smy pod hesłom ‚Trio a kumple‘ hižo zwoprawdźili. Samo mjeno je samsne. Dospołnje hinaši pak budźe program. Město měšeńcy swójskich spěwow, ludowych pěsnjow a mjezynarodnych hitow dźěłamy tuchwilu na nowych titulach, wšitke z našeho pjera“, přeradźa za wuměłske naležnosće zamołwity projekta Syman Hejduška.

Dalša nowinka je, zo chce trójka młodych wuměłcow po wašnju koncepto­weje hudźby z tekstami jednotliwych spěwow zwisowacu stawi­znu powědać. Do kotreho směra konkretnje, k tomu so Hejduška wuprajić nochce. „Tuchwilu na stawiznje runje tak dźěłamy kaž na kompozicijach. Wuža­danje je hłownje aranžement, wšako planujemy znowa za wulku wobsadku. Nic w zmysle bigband, jedna so skerje wo klasisku, přiwšěm rozšě­rjenu rockowu formaciju, wopřijacu dujerjow a w najlěpšim padźe samo smyčkarjow. Pytamy wokomiknje hišće zajimcow. Ma-li něchtó z čitarjow lóšt, njech so pola nas přizjewi. A wězo chcemy tež naše spěwarki znowa zapřijeć“, Syman Hejduška rozłožuje.

Trochu chwile hudźbna trójka za doplanowanje premjery hišće ma. „Ručež wěmy, kelko ludźi naposledk na jewišću budźemy, móžemy so móžnym hrajnišćam a z tym zwisowacym techniskim prašenjam wěnować. Wšako njeskići kóžda­­ žurla wotpowědne wuměnjenja. Wěste pak je, zo nowy program klětu nazymu prěni raz předstajimy, dokładny termin sčasom wozjewimy. Zo by so wšitko šlachćiło, chcemy z probami najručišo zapo­čeć. Bosćan Nawka

Veröffentlicht in Lokalka

Galerie

dalši wobraz (1)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige