Wjace hač poł lětstotka so pacientam wěnował

Mittwoch, 22. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
 dr. Beno Bulank Foto: archiw SN/ Maćij Bulank dr. Beno Bulank Foto: archiw SN/ Maćij Bulank

Najstarši a drje tež najznaćiši serbski lěkar, wyši medicinalny rada dr. Beno Bulank, swjeći dźensa w Budyšinje pjećadźewjećdźesaćiny. Mnozy přiwuzni, přećeljo, bywši kolegojo, serbscy a němscy něhdyši pacienća su jemu k wosebitemu jubilejej wutrobnje gratulowali a wšo dobre do dalšich lět přeli. Hakle kónc decembra 2012 bě wón w žohnowanej starobje nimale 88 lět w fachowej praksy za nutřkownu medicinu syna dr. Tomaša Bulanka lěkarić přestał. Jubilar bě tehdy najstarši hišće praktikowacy medicinar Budyskeho wokrjesa, kiž je tež hišće swojich pacientow doma w Budyšinje a na wsach wopytał a rady pobjesadował.

Narodźił bě so jubilar 22. januara 1925 jako sedme z dźesać dźěći Wotrowskeho pjekarskeho mištra. Wšitke swoje sotry a swojich bratrow je dr. Beno Bulank přežiwił, a móže dźensa na spomóžne a dźěłapołne žiwjenje zhladować. Jako mło-dostny dyrbješe w němskim wójsku słužić. Wo tym powěda wón tež w lěta 2005 w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłej knize Bena Budarja „Tež ja mějach zbožo“. Po nawróće ze sowjetskeje wójnskeje jatby skutkowaše lěto w zwjazkowym sekretariaće Domowiny a poda so po tym do Lipska na studij mediciny. W studentskej skupinje Sorabija je aktiwnje sobu skutkował.

Lěta 1956 započa Beno Bulank jako promowowany lěkar w Budyskej chorowni dźěłać, wuwi so na připóznateho internista a bě tam hač do renty zasłužbny zastupowacy šeflěkar za nutřkownu medicinu. Jako tajki staraše so tohorunja wo strowotu tehdyšich redaktorow dźenika Noweje doby, kotřiž su jemu hišće dźensa jara dźakowni. A na festiwalach serbskeje kultury w Budyšinje bě wón sobu wysokich hosći jako lěkar přewodźał. Dr. Bulank a jeho mandźelska dr. Jěwa Bulankowa přisłušeštaj tehdy tež Kruhej serbskich akademikarjow, kotryž bu wot stasi wobkedźbowany a wobčušleny. Wot lěta 1990 dźěłaše dale w praksy swojeje mandźelskeje w Budyskim domje lěkarjow na Hornčerskej. Dohromady je dr. Bulank 56 lět jako lěkar skutkował. Wjelekróć běchu wo nim pisali, tež we „Wuhladku“ MDR su wo nim a jeho zasłužbach wobšěrnje rozprawjeli.

Lěta 1961 bě so wón ze serbskej lěkarku Jěwu Šołćic ze Žitawy zmandźelił. Jimaj narodźichu so dźowka Betina kaž tež synojo Tomaš, Stefan a Tobias. Jubilar je z mandźelskej lětdźesatki swěrnje Domowinske zarjadowanja, serbske kulturne wječorki, předstajenja NSLDź a zet­kanja wěriwych Budyskeje katolskeje wosady wopytował. Hišće dźensa wón prawidłownje kemši chodźi, čita serbske medije, wobdźěla so rady na swójbnych swjedźenjach a wjeseli so na zetkanja ze swojimi dźesać wnučkami.

Přejemy dr. Benej Bulankej, swěrnemu čitarjej Serbskich Nowin dale strowotu, Bože žohnowanje a wšitko najlěpše do dalšich lět. Manfred Laduš

Veröffentlicht in Jubilar
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige