Ličba wobydlerjow wostała

Montag, 27. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Runja mnohim druhim gmejnam tež Hodźijska stajnje spočatk lěta statistiku wuwića swojeho wobydlerstwa wozjewja. Tele dny je so tuž tamniša gmejnska rada z ličbami zaběrała.

Hodźij (CK/SN). Kónc lěta 2019 bydleše w gmejnje Hodźij 3 083 ludźi. 20 wukrajnikow mjez nimi woznamjenja podźěl snadnych 0,6 procentow. Lońše 32 porodow 32 zemrětych takrjec narunaja. A trochu kuriozne snano tež je, zo bě so 128 ludźi do druhich kónčin přesydliło, ale runje telko do Hodźijskeje gmejny přićahnyło. Ličba wobydlerjow wosta potajkim njezměnjena. Na zašłym posedźenju gmejnskeje rady předstaji wjesnjanosta Gerald Meyer (njestronjan) wobydlersku statistiku wot lěta 1992. W tychle 27 lětach je komuna dohromady 377 wobydlerjow­ zhubiła. Wona wobsteji z 32 wjesnych dźělow něhdyšich samostatnych gmejnow Hodźij, Prěčecy a Koblicy. Z 857 ma Hodźij najwjace, Mała Praha­ z 15 wobydlerjow najmjenje.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte