Slěbro za wolejbulistki SGB

Mittwoch, 29. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na regionalnym wolejbulowym finalu wubědźichu sej holcy 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin we Wojerecach slěbornu medalju. Stejo wotlěwa su to Helena Šołćic, Lea Krječmarjec, Adrienne Matkec, Marta Hantušec, Greta Čórlichec; klečo wotlěwa Lavinija Bührdelec, kapitanka Tadeja Šeferec a Liza Hrjehorjec. Foto: Měrko Korjeńk Na regionalnym wolejbulowym finalu wubědźichu sej holcy 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin we Wojerecach slěbornu medalju. Stejo wotlěwa su to Helena Šołćic, Lea Krječmarjec, Adrienne Matkec, Marta Hantušec, Greta Čórlichec; klečo wotlěwa Lavinija Bührdelec, kapitanka Tadeja Šeferec a Liza Hrjehorjec. Foto: Měrko Korjeńk

Wolejbulistki 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su sej na regionalnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we Wojerecach mjez třomi startowacymi gymnazijemi slěbro wubědźili.

Po dobyću regionalneho finala w minjenym šulskim lěće wobsadźichu wolej­bulistki SGB wokoło kapitanki Tadeje Šefe­rec w najstaršej starobnej skupinje I druhe městno. Dokelž bě Humboldtowy gymnazij Radeberg krótkodobnje wotprajił, wuhrachu tamne tři holče mustwa z třomi dobyćerskimi sadźbami swojeho dobyćerja.

Serbski gymnazij Budyšin – Gymnazij Sotry a bratra Scholl Lubij 2:3

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte