Pytaja serbskich hladarjow

Dienstag, 25. Februar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Personal geriatriskeje stacije Kamjenskeje chorownje swj. Jana ze sobudźěłaćerjemi hladanja, ergo- a fyzioterapije, socialneje słužby, logopedije kaž tež z psychologowku pod nawodom dr. Sevdaliny Kolevy (2. wotlěwa). Foto: Stephanie Hänsch Personal geriatriskeje stacije Kamjenskeje chorownje swj. Jana ze sobudźěłaćerjemi hladanja, ergo- a fyzioterapije, socialneje słužby, logopedije kaž tež z psychologowku pod nawodom dr. Sevdaliny Kolevy (2. wotlěwa). Foto: Stephanie Hänsch

Chorownja geriatrisku staciju za nutřkownu medicinu wotewrěła

W Kamjenskej chorowni wot nětko staršich pacientow na staciji za akutnu geriatriju zastaruja. Lěkarski nawod ma nazhonita lěkarka na polu geriatrije dr. Sevdalina Koleva. Mikławšowa stacija je tak wuhotowana, zo móža tam hač do 20 pacientow hladać. Za wosebite situacije je tež wosebita rumnosć z jednym łožom k dispoziciji. Nowy poskitk je mjeztym derje přiwzaty. Dr. Koleva je zwjeselena z wysoko motiwowanych sobudźěłaćerjow a pyta dalšich wukubłanych fachowcow k rozšěrjenju swojeho wobłuka.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte