Za lěpše zwiski wot busa na ćah

Dienstag, 25. Februar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Nimo zawěsćenja wobchada organizuje VVO w běhu lěta wjace hač 100 wosebitych jězbow a zarjadowanjow železnicy na małych kolijach. Woblubowane su jězby z Weißeritztalskej (na foće) a Lößnitzgrundskej železnicu. Foto: Christian Schlemper Nimo zawěsćenja wobchada organizuje VVO w běhu lěta wjace hač 100 wosebitych jězbow a zarjadowanjow železnicy na małych kolijach. Woblubowane su jězby z Weißeritztalskej (na foće) a Lößnitzgrundskej železnicu. Foto: Christian Schlemper

Ze změnu jězbneho plana w decembru 2019 běchu so tež časy železniskeje linije z Drježdźan do Kamjenca (RB 34) změnili. To wšak njebě runjewon na dobro pasažěrow, nawopak, mnozy sobujěducy njeběchu scyła spokojom.

„Pasažěrojo drje přińdu nětko prjedy do Drježdźan a pozdźišo tež zaso wróćo – změna wo 30 mjeńšin pak je k tomu wjedła, zo busy kaž zwučene hižo zwisk k ćahej njemějachu“, rozłožuje Burkhard Ehlen, jednaćel wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo (VVO). „Hromadźe z Regiobusom Hornja Łužica (RBO) a Budyskim krajnoradnym zarjadom smy tójšto konstruktiwnych pokiwow, kotrež běchu nam pućowacy posrědkowali, wuhódnoćili a mamy skónčnje prěnje polěpšenja.“

W Kamjencu potrjechja změny měšćanski bus linije 21, kotryž rano přidatnje po měsće jědźe, kaž tež regionalne busowe linije 150, 184, 186 a 187. Wosebje rano a popołdnju móžachu jězbny čas tak změnić, zo je jich nětko wjace zwiskow wot a k ćaham. Najebać tele a dalše změny chce VVO přichodnje planowanje cyłkowneho jězbneho plana za čary z Drježdźan do Kamjenca, Zhorjelca, Kinsporka kaž tež do Žitawy přepruwować a časy ewentualnje změnić.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte