Digitalizacija šulow wužadanje Empfehlung

Freitag, 23. Oktober 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Łazowska wyša šula słuša do kruha projektowych šulow

Łaz (AK/SN). Digitalizowanje na wyšej šuli­ Łaz, kotraž je w nošerstwje Budy­skeho wokrjesa, šulerjow a wučerjow wuža­duje. Amtěrowaca nawodnica šule a wučerka za matematiku a fyziku Andrea Bartoschek potwjerdźa: „Nadźijamy so, zo móžemy hač do kónca tohole lěta nowu techniku wužiwać. Rumnosć za wučbu fyziki ma so jako mustrowa z digitalnej taflu a tabletami wuhotować“. Za to je šula jasny koncept wuwiła, kiž rjaduje wužiwanje, wobchad, hla­da­nje a dalekubłanje. „Nowa technika nima jenož w praksy fungować. Trjebamy stajny­ přewod a dalekubłanje z pomocu facho­weje mocy, kotruž nam nošer za­ruči. Jako wučerjo to sami njemóžemy“, měni wučer za matematiku, fyziku a informatiku na šuli Andreas Palzer.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige