SLA cirkusowy projekt podpěrał

Freitag, 23. Oktober 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Pod nawodom Alexandry Wagner (zady klečo) ze Serbskeho ludoweho ansambla dźěći w tymle tydźenju polku nawuknychu.  Foto: Katrin Demczenko Pod nawodom Alexandry Wagner (zady klečo) ze Serbskeho ludoweho ansambla dźěći w tymle tydźenju polku nawuknychu. Foto: Katrin Demczenko

Prěni tydźeń nazymskich prózdnin zmysłapołnje wužiwali su dźěći a młodostni, kotřiž wobdźělichu so hač do dźensnišeho na cirkusowej dźěłarničce na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje.

Wojerecy (KD/SN). Tydźenske cirkusowe dźěłarnički na Wojerowskej dźěćacej a mło­dźinskej farmje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) tam hižo dlěši čas wobstajnje organizuja. Zo pak móžachu tajki poskitk tež w prěnim prózd­ninskim tydźenju wotměć, hdyž bě zarjadnišćo poprawom zawrjene, dokelž tam nowu wučbnu kuchnju z projektowej rumnosću zatwarja, bě jeno z wjele partnerami móžno.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige