Bjez dołha do přichoda

Donnerstag, 28. September 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Gmejna přewozmje techniku a nastroje sportoweho towarstwa

Trjebin (AK/SN). Prawniski dohladowanski zarjad Zhorjelskeho wokrjesa je gmejnski etat za lěto 2023 schwalił – to zhonichu gmejnscy radźićeljo na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady w Trjebinje. Tamniša komornica Dana Piehl předstaji mjezyrozprawu financow. „Naša gmejna njeje zadołžena. Wjetše kredity nochcemy brać. Byrnjež přichod jenož ćežko posudźować móhli, zwažu sej prajić: Naša financielna si­tuacija je stabilna, smy we wšěch wob­łukach po planje“, podšmórny wona. ­Hladajo na dochody je gmejna dohromady 2,4 miliony eurow zaplanowała, wot toho je dotal 770 000 eurow dóšło. Nastupajo wudawki kalkuluje komuna lětsa z cyłkownje 2,7 milionami eurow – z toho je dotal 900 000 eurow wu­dała.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND