Krótkopowěsće (07.02.18)

Mittwoch, 07. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Za nowu sprawnosć premiera

Wochozy/Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa Wochožansku jamu koncerna LEAG wopytał. W tym zwisku wočakuje frakcija Zelenych w krajnym sejmje nowu sprawnosć premiera nastupajo energijowu a klimowu politiku. „Tak ma wón tež zamołwitosć za nastaty časowy ćišć při trěbnej strukturnej změnje přewzać“, žada sej energijowopolitiski rěčnik frakcije dr. Gerd Lippold.

Kniha nětko tež jendźelskorěčna

Austin. Składnostnje reformaciskeho jubileja loni w Ludowym nakładnistwje Domowina wot Jana Malinka wudata kniha „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ předleži nětko tež w jendźelšćinje. Starałoj stej so wo to Concordia University Press a The Wendish Press. Projekt nastorčił bě David Zersen a je předsłowo jendźelskeho wudaća spisał.

Wulki wuspěch za hudźbnikow

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND