Krótkopowěsće (11.09.19)

Mittwoch, 11. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Šula a digitalna demokratija

Drježdźany. Mjez třomi sakskimi wyšimi šulemi a dwěmaj gymnazijomaj chce Wojerowska Wyša šula „Při planetariju“ zwoprawdźić projekt za wjace medijoweje kompetency „Šula a digitalna demokratija“. Z 33 šulow, kotrež běchu so požadali, je tež Wyša šula Arthura Kieslinga w Kinsporku, kotraž so cyłe lěto z tematiku zaběra. Zaměr projekta je, šule za digitalnu změnu sylnić a je při spěchowanju digitalneje šulskeje kultury podpěrać.

Třěcha před kupnicu so paliła

Rakecy. Před kupnicu w Rakecach je so minjenu nóc třěcha paliła, pod kotrejž stejachu nakupowanske wozyčki. Prawdźepodobnje běchu ju njeznaći zapalili, kaž rěčnik policije zdźěli. Wohnjowi wobornicy woheń zhašachu. Nichtó so njezrani. Policija pad nětko přepytuje.

Uniwersity woblubowane

Kamjenc. Sakske uniwersity su tež zwonka swobodneho stata woblubowane: Wjace hač połojca wšěch studijnych započatkarjow je loni z druhich zwjazkowych krajow abo z wukraja přišła, krajny statistiski zarjad w Kamjencu informuje. 32 procentow wšěch 20 275 nowačkow bě z druhich zwjazkowych krajow, 29 procentow z wukraja.

Serbskej koparce we wubrance

Kamjenc. Johana Wjeselic z Radworja, hrajerka Sportoweho towarstwa Radwor, a Lawinia Frenclec z Ralbic, hrajerka Sokoła Ralbicy/Hórki, stej do dorostoweje wubranki Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka powołanej a přihotujetej so tuchwilu z dźesać dalšimi holcami na turněr Sakskeho koparskeho zwjazka. Koparki w starobje dźesać do dwanaće lět móža so na turněrje w Mišnje so tež za krajnu wubranku poručić.

Kehelerjo so zjednoćili

Ralbicy. Kehelerjo Sokoła Ralbicy/Hórki su so prěni raz w stawiznach delanskeho sportoweho towarstwa do hrajneho zjednoćenstwa zjednoćić dyrbjeli, dokelž je so jich ličba wot dźewjeć na štyri pomjeń­šiła. Wot noweje hrajneje doby keheluja Sokoljo zhromadnje z Rakečanskimi sportowcami we wokrjesnej wyšej lize. Tam dźě trjebaja za dypkowu partiju stajnje šěsć kehelerjow.

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige