×

Nachricht

Failed loading XML...

Mišterstwo koparkow

Montag, 18. Dezember 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) wuhotowa sobotu třećeho adwentneho kónca tydźenja druhe wotewrjene halowe wokrjesne mišterstwo žonow. Nimo šěsć mustwow z towarstwow WFV wobdźělichu so tři teamy z koparskeho zwjazka Hornja Łužica. Wot tuteje sezony nastupja žónske mustwa z Hornjeje Łužicy tež na dypkowych hrach wólnočasneje ligi WFV, zo by so prawidłowne cyłolětne hraće kopańcy z wjacorymi žónskimi mustwami zmóžniło.

Hosćićeljo TSV Wjernarjecy postarachu so wo najlěpše organizatoriske ramikowe wuměnjenja a sobupućowacy fanojo, wosebje z Bukec, wo trěbnu naladu w sportowej hali. Na zakładźe dźewjeć přizjewjenjow su w dwěmaj staflomaj hrali, zo bychu so po tym z překřižnymi hrami zaměstnjenske hry přewjedli. Nimo někotrehožkuli jasneho wuslědka wuwichu so tež jara krótke, napjate ­partije. To wězo wosebje w rozsudnych ­partijach, dokelž běše na kóncu wukonowy niwow wotpowědnych žónskich mustwow w partijach jara podobny.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND