Radworčenjo znowa při wysokim saku dobyli

Dienstag, 12. März 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Tež druhi wolejbulowy turněr serbskich wólnočasnych mustwow doby cyłk ST 1922 Radwor w sportowni SWŠ Ralbicy. Pokal turněra „Witamy nalěćo“ zawěsćichu sej: Syman Hrjehor, Uwe Petrasch, Bernd Handrick (zady wotlěwa) a Jenny Kubin, kapitan Roland Preuss, Carola Petrasch (prědku wotlěwa).  Foto: Měrko Korjeńk Tež druhi wolejbulowy turněr serbskich wólnočasnych mustwow doby cyłk ST 1922 Radwor w sportowni SWŠ Ralbicy. Pokal turněra „Witamy nalěćo“ zawěsćichu sej: Syman Hrjehor, Uwe Petrasch, Bernd Handrick (zady wotlěwa) a Jenny Kubin, kapitan Roland Preuss, Carola Petrasch (prědku wotlěwa). Foto: Měrko Korjeńk

Druhi wolejbulowy turněr serbskich wólnočasnych mustwow skónči so w Ralbičanskej sportowni z dalšim dobyćom cyłka ST 1922 Radwor před Sokołom Ralbicy a ST Viktorije Worklecy.

Minjeny tydźeń póndźelu powita hłowny organizator a hrajer mustwa 12/96 Jan Hrjehor wosom wólnočasnych mustwow na 11. wolejbulowy turněr „Witamy nalěćo“ do sportownje Serbskeje wyšeje šule Ralbicy.

Dźeń do turněra wulosowa Anja Hrjehorjowa přizjewjene cyłki do dwojich staflow, hdźež hraješe kóždy přećiwo kóždemu jednu sadźbu hač do 15 dypkow. W skupinje A dominowachu wólnočasni wolejbulisća Viktorije Worklecy, přesadźiwši so přećiwo Žołto-módrych Kulow, SJ Chrósćicy a wučerjam Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB). Direktne duele tutych třoch mustwow skónčichu so z dobyćom a poražku. Tak bě trjeba, zo wuliči so pola mjenowanych zastup­nistwow diferenca wšitkich małkich dypkow­. Wona wučinja za Kulowskich plus šěsć, za Chróšćanow minus štyri a za Budyskich pedagogow minus dźesać.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND